شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

امان از اينترت خوب و رفيق ناباب

ساعت ۶:۱۵

انگيزه : سرچ برای يک برنامه

هدف : تجديد خاطره

نتيجه گيری: گرسنمه !

امضای صورت جلسه : خودم و خودش و اون يکی

تا بعد

   + نرگس فتحی ; ٦:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٤/۱٩
comment نظرات ()