شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

من هم فکر ...

مصاحبه درباره ایدز

موسیقی

صدای فن کامپیوتر

جهاد کشاورزی و صفحه وب که شرح وظایف رو باز نمی کنه ...

داشتم با خودم فکر می کردم آدم در روز چقدر داده های مختلف و افکار متنوع میآد تو مغزش و میره بیچاره مغز ! چقدر از این افکار خودخواسته است ؟ چقدرش به درد بخوره؟ چقدرش یه روز بالاخره به کا رمی آد چقدرش هرگز! الان یهو این اومد تو سرم که چرا سمیه اون امانتیه ناقابلشو نیاورد بده زبان

حامد نیومده هنوز

حتمی حرفش گل انداخته

   + نرگس فتحی ; ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۳/٢٦
comment نظرات ()