شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

» ۱۳٩۳/۱٢/۱۸ :: اولین نمایشگاه – کارگاه انجمن حمایت از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای زیبای سنتی ا
» ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ :: سلام سی و چهار سالگی!
» ۱۳٩۳/٩/۱٤ :: عبور اجتناب ناپذیر و ترسناک است.
» ۱۳٩۳/۳/٢۸ :: اتفاقاتی که مرا مطلوب است.
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: 92. 11. 12
» ۱۳٩٢/٦/۱٦ :: تقویم بی نارون
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: نامه ای به ابل زنورکوی عزیز
» ۱۳٩٢/٤/۳۱ :: نقدنویسی پیشرفته در پنج دقیقه‌
» ۱۳٩٢/٤/۳ :: !
» ۱۳٩٢/۳/٢٧ :: فیوز " مادرم چی می شه" رو در آوردم.
» ۱۳٩٢/۳/٢۳ :: لطفا با برهان خلف رای ندهید.
» ۱۳٩٢/۳/۱۸ :: کار از کار گذشته
» ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: مبعث مبارک
» ۱۳٩٢/۳/۱۱ :: حکمت شادان
» ۱۳٩٢/٢/۱٥ :: زندگی به دو بخش تقسیم می شود قبل از! و بعد از!
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: طوری نیست! با خودم حرف می زنم.
» ۱۳٩۱/۱٢/٢٤ :: مونس
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٠ :: خرخاکی خانوم
» ۱۳٩۱/۱٢/٩ :: سیرابی و لبو و حرم
» ۱۳٩۱/۱٢/٦ :: پروانه ای توی دلم پر می زند.
» ۱۳٩۱/۱٢/۳ :: مخدر خودخواسته
» ۱۳٩۱/۱٢/٢ :: یک آفرین گذاشته ام بالای طاقچه برای او که بگوید باشد.
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ :: قرارمون 4 شنبه 3 تا 6 ایستگاه مترو تجریش
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٢ :: تولدمه
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ :: چراغ کافه سپید می سوزد؟
» ۱۳٩۱/۱۱/۸ :: با زخم باید ساخت طول می کشه ولی خوب می شه
» ۱۳٩۱/۱۱/٥ :: از خودم متشکرم!
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ :: با کلمات بازی کنید
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ :: مرثیه ای برای سه مرد.
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٠ :: من راضی ترم به این زندگی وقتی ریشه هام رو تو آب ازل حس می کنم!
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: کافه سپید
» ۱۳٩۱/٩/٢٠ :: مزرعه ی طلایی لیلی
» ۱۳٩۱/٩/٢ :: این روزا تو دستای خوب خدا یه جور خراب خوبیم
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: سرگیجه
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: سلام وقت دارید؟ نه تموم شده!
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: یه روز کلن سگی
» ۱۳٩۱/٦/٢۳ :: سفر
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: تابوی شله زرد!
» ۱۳٩۱/٥/۱۳ :: کاش می دانستی استمرار تو در افعال ماضی ات من را به یقینی رسانده که بی حال شدم.
» ۱۳٩۱/٤/۳٠ :: روز از نو تموم شد.
» ۱۳٩۱/٤/٢٦ :: دوست دارید تو برنامه چی بگم؟
» ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: ویژگی های متن رادیویی
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: بی خیال inbox ت شو.
» ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: اسامی برندگان جشنواره فیلم کوتاه 137
» ۱۳٩۱/۳/٢٢ :: و این است مرام دهه شصتی های خجول!
» ۱۳٩۱/٢/۳۱ :: ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم!
» ۱۳٩۱/٢/٢۱ :: تبریک
» ۱۳٩۱/٢/۱ :: جلسه ی سوم نویسندگی: به آدما نگاه کن!
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: جلسه ی دوم. در مغزتو باز بذار.
» ۱۳٩۱/۱/۸ :: کلاس نوشتن جلسه ی اول
» ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ :: حموم عمومی
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ :: در کمد را بستم
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: پوستر جشنواره فیلم کوتاه 137 ثانیه ای
» ۱۳٩٠/۱٠/۸ :: جشنواره فیلم کوتاه 137 ثانیه ای
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: آدم جادوگر قبیله باشه بهتر از اینه که کدخدای قبیله باشه مجید حسینی علیه رحمه
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: آدم با خون دل هم خو می گیرد
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: بازگشت شعبون بی مخ ها
» ۱۳٩٠/٩/٦ :: عکس های هنری نرگس فتحی
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: شنیده ها را نشنیده می گیریم هر چقدر هم که بلند باشند.
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: من از دیروز قصاب شدم عزیزم! تو هم باختی عزیزم!
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: این روزها همه می گن "دیدی"؟ شیث رو دیدی؟
» ۱۳٩٠/۸/٧ :: دوست داشتن خیلی راحت تر از دوست نداشته؟
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: این دل صاب مرده هی نق و نق و نق می زنه
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: دلت خنک شد سایبری؟
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: بازگشت شهلا جاهد
» ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: وقتی حمید جان احساس وظیفه می کند.
» ۱۳٩٠/٥/۱٤ :: مرده و قولش
» ۱۳٩٠/۳/٢٧ :: وقتی هایپر استار شبیه تیمچه می شد!
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: مرگ کسب و کار من است
» ۱۳٩٠/۱/۱۸ :: قول بده زیر جنازه مو بگیری!
» ۱۳۸٩/٦/۸ :: من خیلی آدم حسابی ام خیلی!
» ۱۳۸٩/٤/٧ :: :)
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٩ :: این روز ها با خوشه چینی قلب ما، بود مملو از شادی بی پایان
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: معلوم نیس دارم هنرمند می شم یا لر (پی نوشتی که در خلال نمایشگاه مطبوعات پیش امد)
» ۱۳۸۸/٥/۱۸ :: اندر حاشیه اخراج سردبیر جوان
» ۱۳۸۸/۳/٢٤ :: روش های سوت زدن
» ۱۳۸۸/۱/٢۳ :: انتخابات کابوس یک برنامه ساز
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: بازم بیست و سومه چه با نمک
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۳ :: امروز بیست و سومه !
» ۱۳۸٧/٧/۱٦ :: بده آدم با خوش تعارف داشته باشه و بگه حالا تشریف داشتی !
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: من آن خط سوم نیم !
» ۱۳۸٧/۳/٢٦ :: من هم فکر ...
» ۱۳۸٦/۱٢/٢۸ :: سرزمین عطر سیب دروغ نیست
» ۱۳۸٦/۱۱/٢۸ :: به اندازه تشنه ای که به اب علاقمنده !
» ۱۳۸٦/۱٠/۱۳ :: شعری خانوم عروس شد!
» ۱۳۸٦/٦/٢٢ :: يوم الشک
» ۱۳۸٦/٤/۱٧ :: شيرجه زدن بلدی؟
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۳ :: وای به روزی که بفهميم چی شد
» ۱۳۸٥/۱۱/۱ :: اول محرم
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: امان از اينترت خوب و رفيق ناباب
» ۱۳۸٤/٥/٢٩ :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
» ۱۳۸٤/٤/٢٤ :: برای کسانی که دوست داشتن نمی دانند
» ۱۳۸٤/٤/٢ :: به نظرتون آزادی من زير کدوم درخت گم شده؟ آلبالو يا پسته!
» ۱۳۸٤/٢/٢٥ :: اردی بهشت لعنتی
» ۱۳۸٤/٢/٢ :: يه قصه شنيدنی!
» ۱۳۸٤/۱/۱٤ :: سال نو مبارک
» ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ :: محرم هزار و ...
» ۱۳۸۳/۸/٢٧ :: ما در اعتکاف کمی هم معنويت داشتيم
» ۱۳۸۳/۸/٢٤ :: ۱۳۸۳/۸/٢٤
» ۱۳۸۳/۸/۳ :: کمکم کن ..........
» ۱۳۸۳/٧/٢٦ :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
» ۱۳۸۳/٧/۱٤ :: :)
» ۱۳۸۳/٦/٢۳ :: ای کاش هوايی می شدم از بس که زمينی ديدم
» ۱۳۸۳/٦/۱٧ :: من و سميرا
» ۱۳۸۳/٥/٢٩ :: بچه های کالباس چت می کنند
» ۱۳۸۳/٥/٢٠ :: الا افسر بکن رحمی امان ده
» ۱۳۸۳/٥/۱۸ :: هورا ....
» ۱۳۸۳/٤/۳٠ :: سلام بانو ...كوثر
» ۱۳۸۳/٤/٢۳ :: مغضوب عليهم هستم ...خوشوقتم !
» ۱۳۸۳/٤/٥ :: عسل بانو.......
» ۱۳۸۳/۳/٢٧ :: بله.... اينطورياست ...
» ۱۳۸۳/۳/۱٧ :: چگونه به خواستگاري برويم .. يا .به عبارتي فرهنگ خواستگاري رفتن
» ۱۳۸۳/۳/۸ :: ۱۳۸۳/۳/۸
» ۱۳۸۳/٢/۳۱ :: ۱۳۸۳/٢/۳۱
» ۱۳۸۳/٢/٢٦ :: ۱۳۸۳/٢/٢٦
» ۱۳۸۳/٢/۱۱ :: ۱۳۸۳/٢/۱۱
» ۱۳۸۳/٢/٩ :: ۱۳۸۳/٢/٩
» ۱۳۸۳/۱/٢٩ :: اگه خوبی بدی ديديد از چشم مخابرات ببنيد
» ۱۳۸۳/۱/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱/٢٢
» ۱۳۸۳/۱/۱٢ :: ۱۳۸۳/۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٧ :: يه دل می گه برو برو .. يه دل می گه نرو نرو
» ۱۳۸٢/۱٢/۱٢ :: ظلم را ديدی؟
» ۱۳۸٢/۱٢/۱۱ :: نغمه بسيار است دمسازي اگر پيدا شود
» ۱۳۸٢/۱۱/۳٠ :: پريای نازنين چتونه زار می زنين ...
» ۱۳۸٢/۱۱/٢٤ :: :)
» ۱۳۸٢/۱۱/٢۳ :: لعبت سياه ونمکی من ...
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٧ :: عيد غدير بر همگان مبارک
» ۱۳۸٢/۱۱/۱٤ :: بررسی يك ضايعه روحی حسی عاطفی ..از نوع اخی .. طفلكيش
» ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱۱/٥ :: ۱۳۸٢/۱۱/٥
» ۱۳۸٢/۱٠/٢٩ :: فعلا مرام كشي! تا بعد ..
» ۱۳۸٢/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٢/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٧ :: زبان سرخ سر سبز را بر باد می دهد واز اين حرف ها
» ۱۳۸٢/۱٠/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱٠/۱٤
» ۱۳۸٢/۱٠/۱۱ :: بدون شرح!
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: ۱۳۸٢/۱٠/٧
» ۱۳۸٢/٩/٢٩ :: قصه!!
» ۱۳۸٢/٩/٢٤ :: شما می دونيد اهلی کردن يعنی چی؟
» ۱۳۸٢/٩/۱٤ :: ۱۳۸٢/٩/۱٤
» ۱۳۸٢/٩/٩ :: ديروز هم براي خودش روزي بود
» ۱۳۸٢/٩/۳ :: اي كاش نماز عيد فطر امسال برامون واجب بود
» ۱۳۸٢/۸/٢۸ :: ۱۳۸٢/۸/٢۸
» ۱۳۸٢/۸/٢۱ :: ۱۳۸٢/۸/٢۱
» ۱۳۸٢/۸/٢۱ :: ۱۳۸٢/۸/٢۱
» ۱۳۸٢/۸/۱٦ :: محض رضای عشق
» ۱۳۸٢/۸/۱۱ :: تصميم می گيری درس بخونی
» ۱۳۸٢/۸/٩ :: ۱۳۸٢/۸/٩
» ۱۳۸٢/۸/۳ :: يا علي مولا مدد .. به زودی در اين مکان باشگاه بيليارد افتتاح می گردد
» ۱۳۸٢/٧/٢۸ :: جنگ
» ۱۳۸٢/٧/٢٤ :: خانه
» ۱۳۸٢/٧/۱٩ :: ۱۳۸٢/٧/۱٩
» ۱۳۸٢/٧/۱٦ :: به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد ...بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد
» ۱۳۸٢/٧/۱۱ :: مسلمانان مرا وقتی دلی بود
» ۱۳۸٢/٧/۸ :: ۱۳۸٢/٧/۸
» ۱۳۸٢/٧/٦ :: ۱۳۸٢/٧/٦
» ۱۳۸٢/٧/۳ :: اصل تفاهم است
» ۱۳۸٢/٧/۱ :: ۱۳۸٢/٧/۱
» ۱۳۸٢/٦/۳۱ :: يك دقيقه سكوت !
» ۱۳۸٢/٦/۳٠ :: امشب چه شبی است ....**
» ۱۳۸٢/٦/٢۸ :: :)
» ۱۳۸٢/٦/٢٦ :: ۱۳۸٢/٦/٢٦
» ۱۳۸٢/٦/٢۳ :: دل خرابی می کند ؛ دلدار را آگه کنيد
» ۱۳۸٢/٦/۱۸ :: کوه بلند را مانم که سيلاب از تيغ من ريزان است و مرغ از پريدن به قله ام گريزان
» ۱۳۸٢/٦/۱٧ :: هووووووووووااااااااااا
» ۱۳۸٢/٦/۱٥ :: ۱۳۸٢/٦/۱٥
» ۱۳۸٢/٦/۱٤ :: ۱۳۸٢/٦/۱٤
» ۱۳۸٢/٦/۱۳ :: ۱۳۸٢/٦/۱۳
» ۱۳۸٢/٦/۱۱ :: يه متن کمی سوسکی ...
» ۱۳۸٢/٦/٩ :: ۱۳۸٢/٦/٩
» ۱۳۸٢/٦/٧ :: ۱۳۸٢/٦/٧
» ۱۳۸٢/٦/٥ :: ۱۳۸٢/٦/٥
» ۱۳۸٢/٦/٤ :: اندر فوايد ....
» ۱۳۸٢/٦/٢ :: ۱۳۸٢/٦/٢
» ۱۳۸٢/٥/۳۱ :: من به شخصه ...
» ۱۳۸٢/٥/٢٧ :: ۱۳۸٢/٥/٢٧
» ۱۳۸٢/٥/٢٤ :: ۱۳۸٢/٥/٢٤
» ۱۳۸٢/٥/٢۳ :: ۱۳۸٢/٥/٢۳
» ۱۳۸٢/٥/٢٠ :: ۱۳۸٢/٥/٢٠
» ۱۳۸٢/٥/۱٤ :: ۱۳۸٢/٥/۱٤
» ۱۳۸٢/٥/۱۳ :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» ۱۳۸٢/٥/۱۱ :: ۱۳۸٢/٥/۱۱
» ۱۳۸٢/٥/٦ :: به انتظار طلوع
» ۱۳۸٢/٤/٢٦ :: ۱۳۸٢/٤/٢٦
» ۱۳۸٢/٤/٢٠ :: نوريان مر نوريان را طالبند
» ۱۳۸٢/٤/٢٠ :: ۱۳۸٢/٤/٢٠
» ۱۳۸٢/٤/۱٦ :: سمت مامان گری
» ۱۳۸٢/٤/۱۳ :: ۱۳۸٢/٤/۱۳
» ۱۳۸٢/٤/۱۱ :: فراق و ترک اعتياد
» ۱۳۸٢/٤/٤ :: اين لحظه تلخ وداع است
» ۱۳۸٢/۳/۳۱ :: ۱۳۸٢/۳/۳۱
» ۱۳۸٢/۳/٢۸ :: دريای من آرام گير.... از عکس رويش کام گير
» ۱۳۸٢/۳/٢٧ :: ليلی با من است
» ۱۳۸٢/۳/٢٧ :: گل ها چه ميکنند
» ۱۳۸٢/۳/٢٦ :: ۱۳۸٢/۳/٢٦
» ۱۳۸٢/۳/٢٥ :: ۱۳۸٢/۳/٢٥
» ۱۳۸٢/۳/٢٢ :: امتحان
» ۱۳۸٢/۳/۱٩ :: نتيجه دلبری
» ۱۳۸٢/۳/۱٧ :: جيک ...جيک...
» ۱۳۸٢/۳/۱٥ :: ۱۳۸٢/۳/۱٥
» ۱۳۸٢/۳/۱٢ :: دعای مادر
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: ۱۳۸٢/۳/۱۱
» ۱۳۸٢/۳/٩ :: حيرت
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: ۱۳۸٢/۳/٧
» ۱۳۸٢/۳/٤ :: ۱۳۸٢/۳/٤
» ۱۳۸٢/۳/۳ :: ۱۳۸٢/۳/۳
» ۱۳۸٢/۳/۳ :: ۱۳۸٢/۳/۳
» ۱۳۸٢/۳/٢ :: ۱۳۸٢/۳/٢
» ۱۳۸٢/٢/۳۱ :: سري از اسرار دل با صاحبدلان
» ۱۳۸٢/٢/٢٩ :: انجمن برتر!!
» ۱۳۸٢/٢/٢۸ :: ۱۳۸٢/٢/٢۸
» ۱۳۸٢/٢/٢٥ :: ۱۳۸٢/٢/٢٥
» ۱۳۸٢/٢/٢۳ :: ۱۳۸٢/٢/٢۳
» ۱۳۸٢/٢/٢٠ :: نخواستن توانستن نيست!
» ۱۳۸٢/٢/۱٥ :: ۱۳۸٢/٢/۱٥
» ۱۳۸٢/٢/۱٥ :: ۱۳۸٢/٢/۱٥
» ۱۳۸٢/٢/٥ :: نور
» ۱۳۸٢/٢/٢ :: پاکی
» ۱۳۸٢/۱/۳۱ :: ۱۳۸٢/۱/۳۱
» ۱۳۸٢/۱/٢٧ :: ۱۳۸٢/۱/٢٧
» ۱۳۸٢/۱/٢٦ :: ۱۳۸٢/۱/٢٦
» ۱۳۸٢/۱/٢۳ :: باز باران با ترانه ... مي چكد از سقف خانه
» ۱۳۸٢/۱/۱٩ :: ۱۳۸٢/۱/۱٩
» ۱۳۸٢/۱/۱٦ :: ۱۳۸٢/۱/۱٦
» ۱۳۸٢/۱/۱٤ :: ۱۳۸٢/۱/۱٤
» ۱۳۸٢/۱/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱/۱٢ :: ۱۳۸٢/۱/۱٢
» ۱۳۸٢/۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱/۱۱
» ۱۳۸٢/۱/۱۱ :: ۱۳۸٢/۱/۱۱