شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

 

جويبار گفت:
من نرگس را برای اين دوست می داشتم
که وقتی خم شده و به من نگاه می کرد
می توانستم زيبايی خود را در چشمان او تماشا کنم!

   + نرگس فتحی ; ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۳۱
comment نظرات ()