شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

اگه خوبی بدی ديديد از چشم مخابرات ببنيد

درست زمان منت کشی بعد دعوا با دوستی محترم

درست روزهايی که کلی کار روی دستت ريخته از جستجوی مطلب گرفته تا تا عکس و  فرستادن انها

درست روزی که قرار است از اجازه بازديد مکانی با خبر شوی

درست همان لحظه که خبر مرگ فاميلی را می شنوی و کم مانده تا از مکان پلو خوريش با خبر شوی درسا همانلحظه سکوتی ممتد همه جا را فرا می گيرد ...

الو....الو....

و تلفن قطع می شود

وقتی بين مکالمه با  زندايی عزيز  تلفن  قطع شد خوشحال شدم که سر وته ان  صحبت طولانی و کش دار که هيچ ربط خاصی به من ندارد تمام می شود

و می توانم بروم پی زندگيم

ولی چند دقيقه بعد که دانگ ارور  مودم به صدا در می ايد دو باممبی بر سرم می کوبم که بيچاره شدم گوشی را زمين نگذاشته !!

و هنگام مراجعت به بيرون متوجه شدم که کال برگردان است يا عاق والدين !!نمی دانم

....وقت ندارم کامل بنويسم ... بعدا می گم

خلاصه هر ساعت گوش که چه عرض کنيم فلبمان را به تلفن می چسبانيم تا بلکه صدايی بشنويم

و صد البته که هر بار اميدمان لگد مال می شود ولی همان يک ذره اميد که باقی مانده را  عاشقانه  به صدای کلنگ که از همين نزذيکی است می سپاريم  و می گوييم تو بزن تبر نه ببخشی  کلنگ بزن

اينطوری ميتوان اميدوار بود که کار کندن تا يک شنه تمام شود  دو شنبه و سه شنبه همکه تعطيل است به احتمال زياد چهارشنبه مهندسين برای رو به راه کردن سيم ها که چه عرض کنم تشييع جنازه دو جوان زجر کشيده شعرا و اسپا  لا الهی سر می دهند ..

:((((((((((((((((

التماس دعا

خوبی بدی ديديد حلال کنيد

:((((((((( 

   + نرگس فتحی ; ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٩
comment نظرات ()