شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

پاکی

پاكي
يعني اين قدر معني اين كلمه سخت است
يعني اينقدر اين واژه دور از ذهن است
شكايت مي كنم به تو
به تو اي همه پاكي و صداقت
از اين بندگانت كه باور ندارند در اين عصر دود و ماشين فردي ادعاي صداقت كند
آنها عوض راستي ها شك نثارت مي كنند و دروغ
پروردگارم بين بندگانت چه مي گذرد كه من از آن بي خبرم
گاهي آرزو مي كردم اي كاش با دروغ آشنا بودم تا نگاه مردمان را بهتر مي فهميدم
بيچاره من همچون گلي با گلبرگ هاي لطيف بي رنگي خود را آراسته ام
و همه آرزويم پراكندن محبت است
مردمانت نمي توانند اين را باور كنند
خودم مقصرم
خودم كه خواستم با ديگران از تو بگويم و آنها نيز برايم بگويند تا خشبو تر شوم
خواستم تو را از صداي ديگران بيابم
و تو مرا فقط براي خودت مي خواهي
پس خودت بگو از جمال و جلالت
پس خودت نشانم بده از همه زيباييهايت
و نشانم مي دهي
و اميد دارم
كه ببينم
و يادم بماند

   + نرگس فتحی ; ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٢/٢
comment نظرات ()