شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

هورا ....

ميلاد خانمم زهرا مبارك

مادري دارم بهتر از برگ درخت

كه به من مي  گويد

تو منافقي عزيزم

 

مادري دارم بهتر از گل سرخ 

كه به من مي گويد

گاو گيجه گرفتي دخترم  ‍‍‍‍

 

مادري دارم  بهتر از آب روان

كه براي رام كردن گل دخترش

دوست دارد كه و را در خانه بدارد به  كنار

 

و شعرايي داريد در همين نزديكي

كه چه بيچاره شديد

 كه از اين پس شعر خواهد گفت 

معر خواهيد خواند

 

هورا ....

 . شعرا امروز كادو دريافت كرد

و ان كادو از كسي نبود به جز

شركت واحد

آخ که   چقدر ذوق كردم

 هورا

 

 ها ها

يه كتاب ديدم  با اين موضوع كه چه جوري مادر خود را اذيت كنيم

  نمونه دومش رو خودم مي نويسم

 

 

هورا ..

 تو يه جلسه  حرف حجاب شد  ..اقا رگ گردن من از همه كلفت ترشده بود اندر حمايت از  داشتن حجاب خانم ها و تعريف حجاب و اين حرف ها 

 فرداش كسي بهم گفت شما هميشه حجابتون همين طوره؟

اول فكر كردم مي گه يعني زياده ( براي كساني كه من رو نمي شناسن .. اين بنده خدا چون بنده خداست پس به حرف خدا گوش مي ده  و در ان حدي كه گفته انجام   وظيفه مي كنه )

بعد فهميدم منظورش اينه كه رو ابروهات و  هم بايد بگيري تا متقي تر باشي

مخلص كلوم فقط اين دماغ خوشگل و كمي درازت بيرون باشه

اخه  چي بگم بهش .....

ملت فكر كردن  مسلموني فقط به اينه كه تا چه حد رو بگيري

مسلموني رو مساوي حجاب مي دونن ولا غير.... بابا  من بيام پوشيه بزنم ولي دلم پر كينه باشه به چه درد مي خوره

اخ  از دست اين مسلمون ها

تو همين حجاب خانم ها متوقف شدن

خوبه موندن و  اوضاع اينطوره

 همچين رگ گردنم كلفت شده بود كه مي خواستم بكوبم تو سرش ..... بكوبم ها

 تا دو روز داشتم خود زني مي كردم از حرفش

 هورا...

 

 

 

 

 

 

   + نرگس فتحی ; ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/٥/۱۸
comment نظرات ()