شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

به نظرتون آزادی من زير کدوم درخت گم شده؟ آلبالو يا پسته!

من آزادي ظاهري؛ به شرط اسارت توانايي هامو نمي خوام.
من نمي خوام مدام تجربه هاي ده بيست سال پيش تو سرم بخوره و سالهاي زندگي من ؛ سال هايي كه نوبت منه ؛ دو دستي تقديم فكر دهه هاي پيش بشه.
نمي خوام فكرم؛ شعورم؛ تواناييم؛استعدادم؛عقيدم ناديده گرفته بشه و فقط بهم بگن :
عزيزم آزادي!
من مي خوام آيندمو روشن ببينم .
 مي خوام مطمئن باشم كه از من   كار    خواسته مي شه
من مي خوام بهم  بگن:
                                       تو مسوولي!
راستي
اينقدر بهمون فرصت ابراز توانايي ندادن كه ما هم ياد نگرفتيم به كسي از اين فرصت ها بديم !!

   + نرگس فتحی ; ۱:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٢
comment نظرات ()