شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

برای کسانی که دوست داشتن نمی دانند

۲۵ دقيقه مهلت برای اينکه دوستت بدارم

۲۵ دقيقه مهلت برای اينکه دوستم بداری

۲۵ دقيقه مهلت برای عشق زمان کوتاهی است ...

با اين همه من ۲۵ دقيقه از عمرم را کنار می گذارم تا به تو فکر کنم

تو هم اگر فرصت داری ۲۵ دقيقه فقط ۲۵ دقيقه به من فکر کن

بيا ۲۵ دقيقه از عمرمان را برای همديگر پس انداز کنيم

 (شعر از عمو شلبی)

 

   + نرگس فتحی ; ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٤/٢٤
comment نظرات ()