شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

من خیلی آدم حسابی ام خیلی!

روتیتر: قرار بود ضرورت ها و کاربرد های امروزی طنز در رادیوباشد ولی شد:

تیتر: من خیلی آدم حسابی ام خیلی!

 

من اینقدر آدم حسابی ام که حاضرم  تجربیاتم را در اختیارتون بگذارم . البته هر کسی این طور نیست و در واقع هر کسی حاضر نمی شود چنین لطفی بکند ولی چون در واقع من از نوادرم وخیلی آدم خاصی ام، سعی خودم را می کنم و انواع طنز ها را برایتان دسته بندی می کنم .

طنز شماره یک : من خیلی آدم حسابی ام.

طنز شماره دو :این سبکی که من آوردم منحصر به فرد است و تا کنون اجرا نشده.

طنز شماره سه : هر کاری قبلی ها کردن خیلی  بد است و جای نقد دارد  ولی خوب است،چون نمی دانم چرا خیلی وقت است ما هم همین کار را انجام می دهیم.

طنز شماره چهار: هر چی ما می گوییم طنز است و از روی مطالب ارائه شده توسط ما تعریف طنز خود به خود هویدا خواهد شد .

هوب/نکته :این همه انواع خنده داریم علی الحساب خنده ی بی ضرر در اولویت می باشد.

 طنز شماره شش: ما خیلی آدم حسابی ایم .

طنز شماره هفت:برنامه ی طنز باید سازنده باشد. متوجهید که سازنده!

طنز شماره هشت یک نکته ی سازنده: "بچه ی خوب به گلها دست نمی زنه والبته به کسی  نیش نمی زنه !"

طنز شماره نه :نویسنده ها دو دسته اند کسانی که می نویسند و کسانی که سعی می کنند بنویسند !

هوب /این طنز نیست: در هنگام شنیدن برنامه های طنز اجتماع بیش از چند نفر به اسم" خانواده" غیر ممکن است .

طنز شماره یازده: ما خیلی آدم حسابی ایم !

طنز شماره دوازده : ببخشید شما؟

طنز شماره سیزده : شایسته است وسط مباحث رادیویی از آوردن اسم یک برنامه تلوزیونی خودداری شود !

طنز شماره چهارده : انرژی از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند ولی هرگز از بین نمی رود مثل انرژی این جمله:" یادش به خیر قبلاً ها چه برنامه هایی داشتیم "!

هوب/تبریک  این سال نو : صد سال به از این سال ها !

طنز شماره شانزده : فیلم کتاب قانون را دیده اید؟ عمه خانم این فیلم مدام می گوید "چه جلافتا !!" در این جا معنی و منظور این است که طنز و جلف گری دو مقوله ی از هم جدا می باشند.

طنز شماره هفده: ببخشید آقا مترونوم جلف گری دارید؟

جواب: بله ! رادیوی خاموش !

طنز شماره هجده:.......

 (وقتی خاموشه چی می خواهی بشنوی؟البته الان خاموشه)

طنز شماره نوزده :من خیلی آدم حسابی ام. تو خیلی آدم حسابی ای؟ ما خیلی آدم حسابی ایم ؟! او خیلی آدم حسابی بود .اون یکی هنوز هم خیلی آدم حسابی هست ولی دیگه اینجا نیست! او خیلی آدم حسابی ... میشه !! جوونه ولی می شه! داره روش سرمایه گذاری می شه! آنها خیلی آدم حسابی بودند که دیگه نیستند!

هوب/تسلیت : "خدا رحمت کنه جمیع رفتگانو !"

طنز  شماره بیست و یک: یه طنز خوب یه طنز مرده است .

طنز شماره بیست و دو: جمله بالا برای من نبود برای یک سرخپوست بود!

طنز شماره بیست و سه : سرخپوست ها به چیز هایی می خندند که ما به آنها نمی خندیم .

طنز شماره بیست وچهار: ما به عنوان یه طنز پرداز واقعی به این جمله که" خود گوییم و خود خندیم وه چقدره ما هنرمندیم " اعتقاد نداریم !

طنز شماره بیست و اوخ!ببخشید هوب!: یک بار جستی ملخک ، دو بار جستی ملخک !

طنز شماره بیست وشش: موزیک لطفا ً

طنز شماره بیست و هفت : همه چی آرومه تو به من دلبستی، این چقدر خوبه که توکنارم هستی ،همه چی آرومه غصه ها خوابیدن شک نداری دیگه، تو به احساس من. تو به من دلبستی از گوشات! معلومه ،من چقدر خوشبختم همه چی آرومه . تشنه ی گوشاتم! منو سیرابم کن منو با لالایی دوباره خوابم کن ...

طنز شماره بیست و هشت :(زنگ پخش به صدا درمی آید .موزیک فید اوت )

طنز شماره بیست و نه :(فید این . موسیقی جایگزین می شود)  قورباغه لالا ...مهتاب لالا، گنجیشگ خوابیده ...سنجاب لالا ... شب به خیر بزرگتر ها! با آرزوی شبی خوش شنوندگان فهیم!

طنز شماره سی ! پاسخ کتبی تهیه کننده به نظارت : منظور از" تو به من دلبستی" این بود که ما برنامه سازان طنز، از اینکه مخاطب رادیو به ما دلبسته، خیلی خوشحالیم و احساس خوشبختی بیش از حد می کنیم و به مقتضای ساعت برنامه ترانه لالایی درخواستی پخش شد و زین پس در برنامه های طنز، صرفاً از ترانه های فاخر استفاده می شود.

 

دیگه بازی تموم شد:شما  سوختین !از قواعد بازی تخطی کردین!

عدد با  مضرب پنج ،باید هوب گفته می شد ! برید از بازی بیرون !

/خواهش می کنم یه فرصت دیگه بهم بدید. آخه یه نکته رو یادم رفت بگم .

تازه می خواستم بگم : من خیلی آدم حسابی بودم!

 خیلی! /

 

   + نرگس فتحی ; ٤:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۸
comment نظرات ()