شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

شنیده ها را نشنیده می گیریم هر چقدر هم که بلند باشند.

اختتامیه جشنواره طواف تا ولایت هم برگزار شد برگزار شدنی

متن هاش من نوشتم یه اجرای کوچولو هم تو تالار وحدت داشتم . متن دعوت از وزیر رو به سبک حسنک وزیر نوشتم:

امروز که من این قصه آغاز میکنم در فرح روزگار این عید همام، چند تن از هنرمندان مجموعند و ما را با آنان کار است فراوان، در سخنانی که خواهد آمد امید است که شمایان موافقت کنید و طعنی نزنید و برای ایراد سخن و توصیف و شرح حال بزرگان حاضر در جمع که از قضا تمامی فاضل اند و ادیب و هنرمند، رو به سمت دولت مردی آورده ایم، سید محمد حسینی نام، که ایشان وزیری فرهنگ و ارشاد میکند و سر و سری با فقه مبانی حقوق اسلامی دارد.

او را با اکرام و احترام بسیار بر کرسی اشخاص بسیار مهم در این سرسرا و در ردیف اول، بر دیده منت جای داده اند.

سید محمد وزیر خود آنچه واجب باشد خواهد گفت و آنچه صلاح است در اجابت حق طبقه هنر روا خواهد داشت، که سخاوت ملوک و خلعتی و طرایف ستاندن از ایشان موجب زیادت شوق هنرمند می شود. و چه ملوک اهل فضلی باشند آن دسته که مکرمت دسته خاصان زمانه خود می پردازند.

بنده آنچه لازم بود به تمامی گفتم و سید محمد حسینی وزیر با لبخند چنان می نماید که می گوید دانستم و فی الحال خود باقی ادامه خواهم داد.

پس من مابقی مجلس سپرده به ایشان و تا رسیدن وزیر، فراروی شمایان، در انتظار دستانی که با شادی و رغبت به هم می خورند خواهم بود که وزیر ما را حرمت و حشمتی بایست داشتن.

تقاضا مندم

   + نرگس فتحی ; ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٧
comment نظرات ()