شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

سرگیجه

1-چس ناله بده زشته بی خوده !

2 -دستامو  می کنم لای موهام . دسته دسته می باره

3- ایران یک کره صفر !کلی هم خوشحالن. نمی دونم بعدش که بردن کجای دنیا رو تسخیر می کنن.

4- چرا ملتی که متن می خوان خواهر منو خاله می کنن و بعد که اون برگه های نکبت به دستشون رسید می رن تو سیاه چاله های فضایی؟

5- چرا بلده صداشو بندازه تو سرش و داد بزنه ؟ چرا فک می کنه عقل کله؟ چرا فک می کنه من خودم نمی فهمم دارم چی کار می کنم؟ چرا نمی بینه که من با حرکت آهسته ای که به شیوه ی خودمه خیلی هم موفقم؟ چرا فک می کنه مثل اون سال برای رضایتش های های گریه می کنم و به پاش می افتم ؟

6- پارسال همچین روزایی مهمون برنامه ی نیمروز بودیم . من و شوهرم!!

   + نرگس فتحی ; ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢٥
comment نظرات ()