شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

لطفا با برهان خلف رای ندهید.

آقا، خانم، اینکه به کسی رای می دهید که دیگری رای نیاورد هم شد روش؟ شد استدلال؟

آن سال ها ملت به آقای خاتمی رای دادند که آقای ناطق رای نیاورد. دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به او رای دادند که آیه الله هاشمی رفسنجانی رای نیاورد، بعد 4 سال گذشت و همین ملت برای احتراز از احمدی نژاد بیشتر به آقای موسوی رای دادند.حالا هم به نظر می رسد که به رای بعضی ها! با همین شیوه دارد اضافه می شود.این روزها بسیار شنیده می شود که من به "بعضی ها" رای می دهم که بقیه رای نیاورند. یا اینکه فقط به یک جمله که شنیده شده رای آقا فلان شخص است! قناعت می کنند و رای شان را با همان شنیده ها تنظیم می کنند.آخر پدرت خوب آقا خودشان گفتند" من یک رای دارم که آن هم کسی نمی داند". لطفا شما هم فقط منافع خودتان را در نظر بگیرید که اگر تک تک هم وطنان همین طور فکر کنند کسی که انتخاب می شود در مجموع برای عده ی بیشتری سودمند است. 

به هر حال نظر بنده به نظر کاندیدایی نزدیک تر است که برنامه های مدون تری دارد و او کسی نیست جز:

محسن رضایی 

***

 In the wild film said: happiness is real only when shared*

 I said: i was sharing all my old happines , and i hope to pick them up from tree of sun tomorrow

now i'm so busy

"watering with eyes"

 

   + نرگس فتحی ; ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٢۳
comment نظرات ()