شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

دعای مادر

يکی از خير و برکات دعای مادر را ديروز به شکل جالبی درک کرديم
اينطوری که تا دو شاخه سيم سه راهی کامپيوتر را نزديک پريز می کرديم
فيوز می پريد

   + نرگس فتحی ; ٢:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٢
comment نظرات ()