شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

 

اگر اين روز ها فرصتي شد و كار وزندگي و دل مشغولي هاي بي خودي و دود و ساختمان هاي آسمان خراش و ابر اجازه داد آسمان را نگاه كني يك ستاره مي بيني كه مثل الماس مي درخشداگر اين ستاره را كنار خورشيد قرار داشت 36 بار تابندگي اش بيشترمي بود .
حتما اول از همه توجهت را جلب مي كند .
آخه قشنگ ها هميشه اينطوري اند احتياج به سر وصدا كردن ندارند نورشان آرام و با وقار به دل آدم مي نشيند.
اگر قشنگي ستاره چشماتو پر كرد اگر بهت اجازه داد دور وبرش را نگاه كني به دورتر ها نه باز هم دورتر آن جايي كه فكر مي كني آخرشه نه بعدش.
رسيدي؟
چي مي بيني ؟
نهايت يا بي نهايت.
من كه نرسيدم !
از اين همه حيرت نصيب ما شده.
ولي اين نزديكي ها يك خبرايي هست!!
......حيف كه خيلي وقت ها آسمان خانه دل آدم پر است از هر چيزي به غير از آسمان .
راستي آسمان دل ابري باشه بهتر است يا صاف ؟
اگر قرار است شعرا را ببينيم صاف.
ولي اگر نتوانيم ببينيم اينقدر بايد ابري باشه تا خودش خوشه خوشه ستاره بسازد.
و انه هو رب الشعري (سوره نجم /ايه 49).
عجب صاحبي داره اين شعرا اگر نگاهش كني خوب دلربايي مي كند.
امشب به آسمان نگاه كن
اگر نشد همين نزديكي ها را خوب بگرد
پيدايش مي كني!

   + نرگس فتحی ; ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱/۱٢
comment نظرات ()