شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

امتحان

معبودا
امتحانت با تمام آزمون هاي ديگر فرق دارد همانطور كه خودت همانگونه اي
چه بي خبر مرا به آزمون كشيدي
و مثل هميشه
اين بنده ات چه نمره اي گرفت !
باز هم شكرتو اين مدت تو يك وضعيتي بودم كه تا حالا تجربه نكرده بودم ؛خيلي بد بود ؛خيلي چيزها دستم آمد
شدت ضعف نفس و يك سري اصول حاكم بر زندگي كه قبول كردنش برايم خيلي زجر آور است
ولي مثل همه عوام الناس من هم محكوم به پذيرفتن عرف بعضاً بي منطق هستم و آسانترين راه را براي بهبود حالم انتخاب كردم
تن دادن به جبر
هم رنگ جماعت شدن .

   + نرگس فتحی ; ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٢٢
comment نظرات ()