شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

دريای من آرام گير.... از عکس رويش کام گير

درياي من امشب چه غوغا كرده اي .....طوفان چه بر پا كرده اي
در سرزمين سينه ام دل را چو دريا كرده اي
گاهي به مدم مي كشي گاهي به جزرم مي كشي
اي ماه پر افسون مرا پايين و بالا كرده اي
آي و تني بر آب زن
چرخي بر اين گرداب زن
آيا به عمرت اينچنين موجي تماشا كرده اي
پا در ركاب موج بر با خود مرا در اوج بر
آي و وفا كن در كنار عهدي كه با ما كرده اي
ديگر چه سود از گفتگو
بردي ببر اين آبرو
از آبروي من عجب ابري مهيا كرده اي
شد رعد و برق ابر من
يعني سر آمد صبر من
باران كه مي آيد بيا
من را تو رسوا كرده اي
درياي من آرام گير از عكس رويش كام گير
مه در بغل كي آيدت دل خوش چه بيجا كرده اي
آقا يك كاروان ديگه هم رفتند و ما جا مونديم ........
شعر از آقای پناهيان

   + نرگس فتحی ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۳/٢۸
comment نظرات ()