شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

فراق و ترک اعتياد

اين مدت كه به شعرا سر نزدم مشغول مهمان بازي و امتحان !! بودم و هيچ از دنياي cyber
غافل نبودمي و تمام وقت انگشت سبابه خود سيخ گرفته بودمي كه چون به منزل شدم دكمه كيس را فشار دهم كه مبادا ثانيه اي در اين حين تلف گردد!!!
و چون باز آمدم ديدم پدر محترم كامپيوتر را فرمت كرده و دار و ندار ما از دست برفته است و مسنجر نيز.
فعلا امتحانات تمام شد و نفسي ميتوان كشيد

   + نرگس فتحی ; ٤:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٤/۱۱
comment نظرات ()