شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

 

اگر بردبار نيستی خود را به بردباری وادار چه کم است کسی که خود را همانند مردمی کند و از جمله انان نشود . کلمات قصار امير المومنين علی (ع) (۲۰۸)

                        

   + نرگس فتحی ; ٧:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۱۳
comment نظرات ()