شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

محض رضای عشق

تاريک کوچه های مرا آفتاب کن

                                                با داغ های تازه دلم را مجاب کن

ابری غريب در دل من رخنه کرده است

                                               بر من بتاب چشم مرا غرق آب کن

ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز

                                               بر خيز و چون سکوت دلم را خطاب کن

ای تيغ سرخ زخم کجا می روی چنين

                                             محض رضای عشق مرا انتخاب کن

ای عشق زير تيغ تو ما سر نهاده ايم

                                            لطفی اگر نمی کنی اينک عتاب کن

                                                   شعر از سلمان هراتی (مجموعه دری به خانه خورشيد )  

                   

   + نرگس فتحی ; ٩:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٦
comment نظرات ()