شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

 

هر كه از تن بگذرد جانش دهند

                                                            هر كه جان در باخت جانانش دهند

 هر كه در سجن رياضت سر كند  

                                                                  يوسف آسا مصر عرفانش دهند

  هر كه نفس بت صفت را بشكند

                                                               در دل آتش گلستانش دهند

       هر که گردد مبتلای درد هجر

                                                          از وصال دوست سيرابش کنند 

                  هر كه بي سامان شود در راه عشق

                                                                             در ديار دوست سامانش دهند

gامام صادق (ع):

               هر كس نفس خويش را هنگام گناه و موقع ترس و وقتي كه دلش به چيزي اشتها دارد و هنگام خشم 

                 و شادماني در اختيار داشته باشد خداوند كالبدش را بر اتش دوزخ حرام مي گرداند

 

 

 

شعر از كتاب :چهل منزل سلوك

 سايت رشد جای بدی نيست !

   + نرگس فتحی ; ٩:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٤
comment نظرات ()