شعری(درخشانترین ستاره آسمان است ) ...

فعلا مرام كشي! تا بعد ..

تولد مريم عزيز را به خودش تبريک و اضافه شدن يک نخاله به عالم هستی را به

ديگران تسليت عرض می نمايم !!

به نسل سوم هم سر بزنيد ( طی ۲۴ دقيقه مكالمه تلفنی مريم عزيز اين بنده خدا را راضی كرده كه لينك بدهم و به ساير دوستان هم سفارش اين قوم و قبيله را بنمايم ..)

خوشحال باشيد

******************************

يک سوال..

به چه کسی مرتد می گويند؟!!

   + نرگس فتحی ; ۱:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٢٩
comment نظرات ()