سیرابی و لبو و حرم

*کفش های سبز یشمیم تونستن سرعتمو زیاد کنن اینقدر که پاهام بتونن بار سرخوشی ای که از داشتن دو روز عالی تو وجودم جمع شده بود حمل کنن!

*با دوستان جونی م بودم. با کسانی که آروم و قرار گرفتم پیششون.پیش کسایی که لازم نیست برای دوقرون نگاه دومن محاسبه و معادله حل کنی.

*نمایشنامه ی هنر یاسمینا رضا روخوندم.

آیا واقعا از این نمایشنامه می شد این طور برداشت کرد که ما دوستامونو برای ارضای خود‌خواهیای خودمون می خواهیم؟

*چقدر من این لیلا رو دوست دارم! دلمو می بره هر دفعه. نوای غم انگیزی داشت این بار.

*دوست تازه تاسیسمو هم خیلی اذیت می کنم وقت و بی وقت! شایدم اذیت نشه! چه می دونم.

/ 0 نظر / 27 بازدید