پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

الا افسر بکن رحمی امان ده

                             بسي رنج بردم در اين فصل گرما                كه تا من گرفتم گواهي رانندگی را                         چه جانها كه كندم با ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 22 بازدید