پست های ارسال شده در آبان سال 1388

معلوم نیس دارم هنرمند می شم یا لر (پی نوشتی که در خلال نمایشگاه مطبوعات پیش امد)

اینقدر وارد دنیاهای خوب و جدید شدن دوست داشتنیه که دارم به شیوه دوست داشتنی ای حالشو می برم جسارتاً ! ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 21 بازدید