آدم جادوگر قبیله باشه بهتر از اینه که کدخدای قبیله باشه مجید حسینی علیه رحمه

مرامم این نیست که تو شعرا با مخاطبم حرف بزنم. ولی الان بی مرامیه اگه از لطف و تبریک شما قدردانی ... ادامه مطلب
/ 140 نظر / 17 بازدید
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
4 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
تیر 85
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
2 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
16 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
18 پست